Apurahan selvitykset

Apurahan käyttöselvitykset pitää tehdä kahden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.

Käyttöselvitykset tehdään apurahajärjestelmään.

Käyttöselvityksessä tulee kuvata saavutetut tavoitteet.