Myönnetyt apurahat

 

Lista apurahan saajista julkaistaan tällä sivulla joulukuun 2018 alussa.

Myönnetyn apurahan maksatus tapahtuu korkeintaan kahdessa erässä ja viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.