Ohjeet apurahan hakijalle

APURAHOJEN HAUN AIKATAULU

Haku avustuksille on auki kerran vuodessa syksyisin.

Vuonna 2020 apurahojen haku avautuu 3.8.2020 ja päättyy 30.9.2020 kello 16:00.

Vain hakuaikana jätetyt apurahahakemukset voidaan käsitellä.

Säätiön hallitus tekee päätöksensä avustushakemuksista kokouksessaan lokakuun lopulla. Päätökset hyväksytyistä ja hylätyistä hakemuksista on nähtävissä hakujärjestelmässä viimeistään joulukuun alussa.

Hyväksyttyjen hakemusten osalta maksatustiedot tulee lisätä hakujärjestelmään hyväksymispäätöksen jälkeen.


MIHIN TARKOITUKSEEN SÄÄTIÖ MYÖNTÄÄ APURAHOJA

Säädekirjan mukaan ”säätiön tarkoituksena on taloudellisuuden edistäminen elinkeinoelämässä yleensä ja erityisesti maa- ja metsätalouden alalla.”

Niemi-säätiö on toteuttanut sääntöjensä mukaista tehtävää pääosin tukemalla apurahoin maa- ja metsätalouteen liittyvien väitöskirjojen tekoa. Muihin kohteisiin tai muihin opinnäytteisiin avustuksia on myönnetty vain poikkeustapauksissa.


KUKA VOI HAKEA APURAHOJA

  • Henkilö yksin omaan tieteelliseen työskentelyyn maatalouden tai metsätalouden alueella.
  • Työryhmä, jolloin työryhmän vastuullinen johtaja tekee hakemuksen.
  • Tutkimusorganisaatio maatalouden tai metsätalouden tutkimushankkeen rahoittamiseen.

MITEN APURAHAHAKEMUS TEHDÄÄN

Hakemukset tehdään säätiön apurahajärjestelmään ja vain sitä kautta tulleet hakemukset käsitellään.

Hakemusta voi muokata hakuajan puitteissa ja hakemus on lähetettävä apurahajärjestelmässä haun päättymiseen mennessä. Paperisia tai sähköpostitse lähetettäviä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahajärjestelmään voi siirtyä oheisesta linkistä
Siirtyminen apurahajärjestelmään


MITÄ LIITTEITÄ APURAHAHAKEMUKSEEN TARVITAAN

Yksityishenkilön hakiessa:

  • Ansioluettelo
  • Tutkimussuunnitelma
  • Mahdolliset suositukset
  • Lisäksi mainittava työn ohjaaja tai muu henkilö, joka tarvittaessa voi antaa tietoja ko. tutkimushankkeesta.

Tutkimushankkeeseen haettaessa:

  • Projekti- / tutkimussuunnitelma aikatauluineen
  • Kustannusarvio
  • Mahdolliset suositukset

HUOMIOITAVAA

Niemi-säätiön vuoden 2020 tulot ovat pudonneet merkittävästi aikaisemmista vuosista. Pudotus johtuu vaikeasta taloustilanteesta ja sen vaikutuksesta sijoitusten tuottoon.

Tuottojen putoaminen laskee merkittävästi summaa, jonka säätiö voi apurahoina jakaa. Säätiön hallituksen alustavan linjauksen mukaan korkeimpien työskentelyapurahojen määrää pudotetaan viime vuoden 20.000,- € tasosta alaspäin noin neljänneksellä syksyn 2020 hakua koskien. Hakijoiden on hyvä huomioida em. linjaus apurahoja hakiessaan.


LUE LISÄÄ TIETOSUOJASTA

Avaa tietosuojaseloste