Apurahan selvitykset

Myönnetyn apurahan maksatus tapahtuu korkeintaan kahdessa erässä ellei perustellusta syystä ole muuta sovittu. Maksatus suunnitelma on laadittava niin, että apuraha maksetaan myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Apurahan käyttöselvitykset pitää tehdä kahden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.

Käyttöselvitykset tehdään apurahajärjestelmään.

Käyttöselvityksessä tulee kuvata saavutetut tavoitteet.