Apurahan selvitykset

Myönnetyn apurahan maksatus tapahtuu korkeintaan kahdessa erässä ja viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Apurahan käyttöselvitykset pitää tehdä kahden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.

Käyttöselvitykset tehdään apurahajärjestelmään.

Käyttöselvityksessä tulee kuvata saavutetut tavoitteet.