Myönnetyt apurahat

Niemi-säätiön apurahat 2019

Niemi-säätiön hallitus myönsi 2019 hakukierroksella apurahan 31 hakijalle. Myönnettyjen apurahojen määrä yhteensä oli 418 886,- euroa.

Vuoden 2019 haussa haettujen apurahojen määrä oli lähes 2,3 m€ ja hakemuksia tuli 84 kpl. Apurahapäätöksiä tehdessään säätiön hallitus painotti hakemuksen laadun lisäksi säätiön säädekirjan mukaista tarkoitusta. Pääsääntöisesti Niemi-säätiö tekee päätöksiä apurahoista vuodeksi kerrallaan ja myönnetty apuraha on käytettävä myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Hakijat voivat nähdä päätöksen hakujärjestelmästä 30.11.2019 alkaen.