Myönnetyt apurahat

Niemi-säätiön apurahat

Niemi-säätiön hallitus myönsi 2019 hakukierroksella apurahan 31 hakijalle. Myönnettyjen apurahojen määrä yhteensä oli 418 886,- euroa.

Niemi-säätiön vuonna 2020 myöntämien apurahojen määrä oli 250.579,- €. Apuraha myönnettiin 24:lle hakijalle.

Vuonna 2021 Niemi-säätiö myönsi 26 hakijalle apurahoja yhteensä 350.800,- € arvosta.

Vuonna 2022 Niemi-säätiö myönsi 21 apurahaa. Apurahojen yhteissumma oli 384.997,- euroa.